TAARIFA YA MKUTANO MKUU WA SITA WA MWAKA:

Taarifa inatolewa kwamba Mkutano Mkuu wa SITA wa Mwaka wa Wanahisa wa Maendeleo Bank PLC utafanyika Jumamosi tarehe 27 Juni 2020 kuanzia SAA NNE ASUBUHI na wanahisa watashiriki Mkutano huo kwa njia ya MTANDAO wa Zoom.

Mkutano Mkuu wa mwaka utafanyika kwa njia ya mtandao ili kuepuka uwekano wa maambukizi ya ugonjwa wa Corona kutokana na idadi kubwa ya Wanahisa wanaotegemewa kuhudhuria na kukosekana kwa Ukumbi mkubwa wenye uwezo wa kukaa kwa kuzingatia taratibu na ushauri wa madaktari unaotaka watu kutokaribiana na kupeana nafasi ili kujikinga dhidi ya maambukizi. Benki inachukulia kwa makini usalama na afya za Wanahisa Pamoja na wadau wake wote. Benki inaunga mkono jitihada kubwa zinazofanywa na Serikali kupambana na ugonjwa huu hatari wa Corona kwa kufuata taratibu zote za kiafya zinazosisitizwa na wataalamu ikiwemo; kuepuka mikusanyiko na watu kutosongamana na kuachiana nafasi angalau mita moja kati ya mtu na mtu.

 

Agenda zitakuwa kama ifuatavyo:

 

1. Kufungua Mkutano.

2. Kuridhia Ajenda za Mkutano Mkuu wa Sita wa Mwaka.

3. Azimio Maalum kuidhinisha marekebisho kwenye Katiba ya Benki (MEMARTS) kuruhusu Mkutano    Mkuu kufanyika kidijitali.

4. Kupitia na kuthibitisha Kumbukumbu za Mkutano Mkuu wa Tano.

5. Yatokanayo na Mkutano Mkuu wa Tano.

6. Kupokea na Kuridhia Taarifa ya Wakurugenzi.

7. Kupokea Taarifa ya Hesabu zilizokaguliwa za Mwaka ulioishia tarehe 31 Desemba 2019.

8. Kupokea na Kuidhinisha Malipo ya Wakurugenzi wa Bodi kwa Mwaka 2020.

9. Kuteua Mkaguzi Huru wa Hesabu kwa Mwaka utakaoishia tarehe 31 Desemba 2020

10. Kupokea na Kuidhinisha Pendekezo la Gawio.

11. Mengineyo kwa idhini ya Mwenyekiti

12. Kupendekeza Tarehe ya Mkutano Ujao.

13. Kufunga Mkutano.

MAMBO YA KUZINGATIA:

1. Mwanahisa atakayetaka kushiriki katika Mkutano Mkuu utakaofanyika kwa njia ya mtandao, atatakiwa kuthibitisha ushiriki wake kwa kutoa taarifa kwa katibu wa Kampuni kwa njia ya barua pepe kupitia shareholders@maendeleobank.co.tz au ujumbe mfupi wa simu/whatsapp namba 0677-500050 kuanzia tarehe 20 Juni 2020 ili kupata maelekezo na kiunganishi cha mkutano.

2. Mwanahisa yeyote anayestahili kushiriki kwenye Mkutano Mkuu au kuteua mwakilishi. Wanahisa wanaotaka kutuma wawakilishi, wanaombwa kujaza fomu ya uwakilishi (proxy) inayopatikana kwenye mtandao wa benki (www.maendeleobank.co.tz). Fomu ya uteuzi itume kwa njia ya barua pepe au whatsapp namba 0677500050 siku moja kabla ya Mkutano.

3. Taarifa ya Mwaka 2019 na Makabrasha ya Mkutano yatapatikana kwenye tovuti ya Benki (www.maendeleobank.co.tz)kuanzia tarehe 15 Juni 2020.

4. Mapendekezo ya Wanahisa yatakayojadiliwa katika agenda namba 11 yawasilishwe kwa Katibu kwa njia ya barua pepe kwenda shareholders@maendeleobank.co.tz au ujumbe mfupi wa simu/whatsapp namba 0677-500050 kabla ya tarehe 25 Juni 2020 saa kumi jioni.

Bonyeza hapa kupakua fomu ya uwakilishi

KWA IDHINI YA BODI

DR. IBRAHIM MWANGALABA

MKURUGENZI MTENDAJI NA KATIBU WA BODI

Tarehe 04 Juni, 2020